لوگو دارالعلوم نوبندیان

مقالات

مقالات

 سرنوشت قاتلان حضرت عثمان بن عفان

مورخان در بين كسانى كه مبادرت به قتل حضرت عثمان رضى‌الله‌عنه كردند، از افرادى به نام‌های كنانة‌بن‌بشر، سودان‌بن‌حمران، قتيرة سكونى، غافقي‌بن‌حرب، حرقوص‌بن‌زهير سعدى و حكيم‌بن‌جبلة یاد کرده‌اند. عمرة می‌گوید: هيچ‌کدام از قاتلان به موت طبيعى از دنيا نرفت.»

ادامه مطلب »
مقالات

اسباب و عوامل نبوغ علمی علمای پیشین

هر انسانی به دنبال این است که نابغه و انسان برتری شود. نابغه شدن سهل نیست، اما تاریخ گواه است که محال هم نبوده و نیست. از همین مدارس و همین برنامه‌ها انسان‌های بی‌نظیری پیدا شده‌اند.

ادامه مطلب »